За нас

Сдружение “Клъстер за развитие на морски специалисти” е основано през 2012 г., в резултат на дългогодишния опит на учредителите си в областта на подбор и наемане на морски специалисти, мениджмънт във водния транспорт, предоставяне на услуги в сектора на туризма, изграждане на софтуерни и уеб решения и бизнес консултиране.

Събития

Актуална и подробна информация за събитията, организирани от СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти”, можете да откриете в секция „Събития”. Благодарим Ви за интереса и Ви очакваме!

Свържете се с нас

Име*

Email*

Тема*

Съобщение

Въведи кода от картинката*
captcha

Интернет сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.