Събития

Пресконференция за представяне на Проект BG161PO003-2.4.01-0036- С0001 „Клъстер за развитие на морски специалисти”

Дата: 13.09.2013 г. Събитие: Пресконференция за представяне на Проект BG161PO003-2.4.01-0036- С0001 „Клъстер за развитие на морски специалисти”- внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера” Място: Арт салон на Радио Варна, гр. Варна Екипът на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти” представи пред [...]

Prime Мanagement Seminar в България

Дата: 28.03.2013 г. Събитие: Prime Мanagement Seminar в България Място: гр. Варна СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти” бе организатор на събитието „Prime Management Seminar in Bulgaria”, състояло се на 28.03.2013 г. – семинар на японската класификационна организация ClassNK (Nipon Kayji Kyokai). Събитието беше открито от Г-н К. Фудживара, изпълнителен вицепрезидент на ClassNK и [...]