Новини

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти”

Покана за свикване на Общо събрание на  СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти” Управителният съвет на СНЦ ”Клъстер за развитие на морски специалисти” съгласно чл. 23 от Устава на Сдружението има удоволствието да Ви покани на редовно годишно общо събрание, което ще се проведе в заседателната зала на СНЦ „Клъстер за развитие на морски [...]

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти”

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти” Управителният съвет на СНЦ ”Клъстер за развитие на морски специалисти” съгласно чл. 23 от Устава на Сдружението има удоволствието да Ви покани на редовно годишно общо събрание, което ще се проведе в заседателната зала на СНЦ „Клъстер за развитие на морски [...]

Информационно Съобщение

На 16.10.2018 г. СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”. Проектът е насочен към улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване [...]

Покана за свикване на Общо събрание

Покана за свикване на Общо събрание на  СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти” Управителният съвет на СНЦ ”Клъстер за развитие на морски специалисти” съгласно чл. 23 от Устава на Сдружението има удоволствието да Ви покани на редовно годишно общо събрание, което ще се проведе в заседателната зала на СНЦ „Клъстер за развитие на морски [...]

Международен ден на моряка, 25.06.2018

Екипът на сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти”, поздравява всички моряци с празника! С пожелание за професионални успехи и попътен вятър !

Честит Никулден !

Екипът на сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти”, поздравява всички моряци с празника! С пожелание за професионални успехи и попътен вятър!

Ден на Моряка, 25.06.2017

  На 25 юни тази година отново ще се отбележи деня на моряка. Решението за честването на този празник е взето на Дипломатическата конференция в Манила, през 2010 година. Целта е да се отчете уникалният принос на моряците по целия ​​свят към международната морска търговия, световната икономика и гражданското общество като цяло. Резолюцията „насърчава” правителствата, [...]

Ден на моряка- 25 юни 2017

Екипът на сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти”, поздравява всички моряци с празника! С пожелание за професионални успехи и попътен вятър!

ИМО приветства влизането в сила на финансовата сигурност за моряците

Генералният секретар на ИМО Китак Лин  приветства влизането в сила на новите задължения съгласно  Морската Трудова Конвенция (MLC 2006), които изискват от корабопритежателите да имат задължителна застраховка, която да покрива изоставяне на моряци, смърт и трайна неработоспособност. Допълненията на Морската Трудова Конвенция (MLC 2006) от 2014 година, които идват под патронажа  на Международната организация на [...]