ДО БГ ЕООД

dobg

ДО БГ ЕООД

Управител: Добри Добрев

Услугите на www.dobg.net са насочени към малки и средни фирми, за постигане на по- висока конкурентоспособност, ефективно управление на бизнес процесите и качествена връзка с клиентите. В работата си се стремим към иновативни решения на реални бизнес задачи. Решаваме задачите като екип с професионализъм и ентусиазъм. От 2010г. сме асоциирани членове в Българската уеб асоциация и подкрепяме етични кодекс за развитие на уеб бизнеса в България

Адрес:Варна, ул. Кавала №30 Тел.:052 60 39 93 Web:http://www.dobg.net/