Строителен и техничеси флот АД

STF

Водеща фирма с регионално и национално значение в хидротехническото строителство. Разполага със специализирани екипи и плаваща механизация за извършване на драгажни, водолазни, подемни и подводно-технически работи, свързани със строителството на пристанища, плавателни канали и удълбочаване на акватории, добив на инертни материали.

Адрес:гр. Варна, ул. Дунав 5, вх. 5 ет. 5 Тел.:+359 52 602 469