Мариета Панова

  • Член на Управителния съвет на СНЦ Клъстер за развитие на морски специалисти.
  • Вътрешен одитор на системи за управление на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа;
  • Консултант по системи за управление  – разработване, въвеждане и подготовка за сертификация, по изискванията на Международно признатите стандарти;
  • Обучение по прилагане на изискванията на международните стандарти и кодекси в областта на разработване и въвеждане на Системи за управление в областта на ISPS Code – SSO, CSO, PFSO.
  • Консултант в областта на разработване на проекти, управление на проекти, финансирани от Оперативни програми.
Тел.:0882/ 94 77 47