ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

vvmu

Началник на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”: кап. I ранг, проф., д.в.н. Боян Медникаров

Висше Военноморско Училище „Никола Йонков Вапцаров” е наследник на основаното през 1881 г. Морско училище, първото техническо училище в България. Понастоящем обучава офицери и морски специалисти в Кадетска, Магистърска и Бакалавърска програми. ВВМУ поддържа и център за дистанционно обучение за следдипломна квалификация на корабни брокери и агенти, съвместно с Институт за чартърни брокери – Лондон.

  • канцелария на началника на ВВМУ – info@naval-acad.bg
  • учебен отдел – ucheben-otdel@naval-acad.bg
  • връзки с обществеността – public-rel@naval-acad.bg

 

Адрес:Варна, ул. "Васил Друмев" №73 Тел.:052 632 015 Web:http://www.naval-acad.bg/