Членове на клъстера

АТЕ Консулт EООД

Адрес:Варна, ул. "Капитан Петко Войвода" № 3 Тел.:+359 52 829 811 Web:http://ateconsult-bg.com/
Виж повече

БЛУ АРОУ СЕРВИСИС ООД

Адрес:Варна, ул. "Капитан Петко Войвода" № 3 Тел.:0887/ 61 50 80 Web:www.bluearrow-bg.com
Виж повече

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Адрес:Варна, ул. "Васил Друмев" №73 Тел.:052 632 015 Web:http://www.naval-acad.bg/
Виж повече

ДИ ДЖИ СОФТ ООД

Адрес:Варна, ул. Кавала №30 Тел.:0889 13 20 20 Web:www.dgsoft.eu
Виж повече

ДО БГ ЕООД

Адрес:Варна, ул. Кавала №30 Тел.:052 60 39 93 Web:http://www.dobg.net/
Виж повече

Триана Стар Интернешънал ООД

Адрес:Варна, ул. “Елин Пелин” №25 Тел.:052/953 213 Web:http://trianastar-bg.com
Виж повече

ФТА Консулт ЕООД

Адрес:Варна ул. “Железни врата” №31 Тел.:052/50 61 51 Web:http://ftaconsult.com
Виж повече

Строителен и техничеси флот АД

Адрес:гр. Варна, ул. Дунав 5, вх. 5 ет. 5 Тел.:+359 52 602 469
Виж повече