Условия за членство

  Условия за членство:

  • Членството в СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти” е доброволно;
  • Членовете на Сдружението са редовни и почетни. Редовните членове на сдружението могат да са юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на сдружението. Почетни членове могат да бъдат дееспособни физически лица.
  • Редовните и почетните членове на сдружението се приемат от Управителния съвет.
  • Годишен членски внос в размер на минималната работна заплата, определена към 1-ви Януари на съответната календарна година за редовни членове и 100 лева за почетни членове
  • Членският внос може да бъде заплатен с банков превод
  • Как да станете член на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти”?

Стъпки:

  1. Кандидатът подава писмено заявление до Управителния съвет, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на Устава.
  2. Кандидатите – юридически/ физически лица – представят със заявлението преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
  3. Управителният съвет разглежда и гласува заявлението за членство (за редовни членове и за почетни членове) задължително на следващото си заседание след получаване на заявление за членство и необходимите за членство документи.
  4. Членството се придобива от датата на решението на управителния съвет.