Семинар „Представяне на Сдружението и обсъждане на ключовите моменти при прилагането на Морската трудова конвенция (MLC, 2006)”

Дата: 14.10.2013 г.

Събитие: Семинар „Представяне на Сдружението и обсъждане на ключовите моменти при прилагането на Морската трудова конвенция (MLC, 2006)”

Място: хотел „Аква”, гр. Варна

СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти” организира семинар с цел представяне на Сдружението и обсъждане на важни теми във връзка с прилагането на Морската трудова конвенция (MLC, 2006). Лектори на семинара са Г-жа Мая Евтимова, Председател на УС на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти”, Г-н Андриян Евтимов, проф.д-р Валери Стоянов, Димитър Канев и Г-н Ангел Александров.
Теми, включени в програмата на обучението:

  • Представяне на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти”;
  • Преглед на българското законодателство при въвеждане на MLC 2006;
  • Проблеми при прилагане на MLC 2006;
  • Икономически аргументи относно хармонизацията на трудовите стандарти;
  • Психологически аспекти при прилагането на MLC 2006;
  • Развиване на култура по безопасност.

Снимки от събитието може да видите тук.