Семинар „Представяне на Сдружението и обсъждане на ключовите моменти при прилагането на Морската трудова конвенция (MLC, 2006)”

Дата: 08.05.2014 г., 10:30 часа

Събитие: Семинар „Представяне на Сдружението и обсъждане на ключовите моменти при прилагането на Морската трудова конвенция (MLC, 2006)”

Място: хотел „Аква”, гр. Бургас

СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти” организира семинар с цел представяне на Сдружението и обсъждане на важни теми във връзка с прилагането на Морската трудова конвенция (MLC, 2006). Лектори на семинара са г-жа Мая Евтимова, Председател на УС на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти” и г-н Хари Шахинян, главен инспектор отдел „ПОРКК“ в Дирекция „Морска администрация” гр. Бургас.

Теми, включени в програмата на обучението:

  • Представяне на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти”;
  • Проблеми при прилагане на MLC, 2006;
  • Професионален стрес при моряци от търговския флот.

Снимки от събитието може да видите тук.