Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти”

Покана за свикване на Общо събрание на

 СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти”

Управителният съвет на СНЦ ”Клъстер за развитие на морски специалисти” съгласно чл. 23 от Устава на Сдружението има удоволствието да Ви покани на редовно годишно общо събрание, което ще се проведе в заседателната зала на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“, гр. Варна, ул. „Преслав” № 61, eтаж 4 на 24-ти Септември 2019г. /вторник/ от 10:30 часа, при следния дневен ред:

  1. Разглеждане на Заявления за нови членове;
  2. Промяна Устава на СНЦ ”Клъстер за развитие на морски специалисти”;
  3. Други.

 

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

Приложения към Поканата за свикване на Общото Събрание на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“:

  • Приложение № 1–Заявления за включване на нови членове в СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“;
  • Приложение №2 –Проект на изменен Устав на Сдружението.
  • Покана Общо Събрание 24.09.2019г.

 

 

 

гр. Варна,09.09.2019 г.