Конференция „Приоритети за развитие в морския бизнес в България” във Варна

На 26-ти Май 2015 година в град Варна СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти“ организира конференция „Приоритети за развитие в морския бизнес в България”. Събитието ще се проведе в хотел „Голдън Тюлип”, Варна, от 10:00 часа (регистрацията за започва от 9:30 часа) на 26.05.2015 г.

Освен представяне на дейността на Клъстера, ще се разгледат и теми като:

  • Данъчното законодателство в областта на морския бизнес;
  • Морската известяваща и докладваща система MARS;
  • Морската професия: предизвикателство пред жените;
  • Капитанът на кораба като лидер и мениджър – обзор в светлината на ISM Code.

Присъстващите ще имат възможността да задават въпроси и да участват в дискусии по темите.

За повече информация, може да се свържете с нас тук.

Програмата за събитието и заявка за участие може да свалите от тук.

logo_competitevnes

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.