15-та конференция „Управление на човешките ресурси в морския бизнес и развитие на морски специалисти” Лондон 22-23 Октомври 2014 г.