За нас

about

Сдружение “Клъстер за развитие на морски специалисти” е основано през 2012 г., в резултат на дългогодишния опит на учредителите си в областта на подбор и наемане на морски специалисти, мениджмънт във водния транспорт, предоставяне на услуги в сектора на туризма, изграждане на софтуерни и уеб решения и бизнес консултиране.

Клъстерът е насочен към предлагане на комплексна услуга, ориентирана към промотиране и популяризиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера за морски специалисти в България; координиране и осигуряване на комуникация между частни организации и правителствени структури, корабособственици, агенции за подбор на морски специалисти, образователни институции, представители на бизнеса, осигуряващи съпътстващи услуги и организации на морски специалисти, посветили се на популяризиране на морската професия; популяризиране на клъстера на национално и международно равнище; привличане на нови членове; подпомагане на членовете на Сдружението в осъществяваната от тях дейност; увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на членовете на Сдружението, използвайки предимствата на клъстера; разширяване на пазарните позиции на членовете на Сдружението; повишаване на конкурентоспособността на членовете.

Бизнес целите на Сдружението са:

  • повишаване на пазарния дял по отношение на развитие и популяризиране на работата на море;
  • повишаване на качеството на предлаганите услуги и имиджа на СНЦ “Клъстер за развитие на морски специалисти”

Предметът на дейност на Сдружението е както следва:

  • Повишаване конкурентоспособността на българските морски специалисти на национално и международно равнище;
  • Насърчаване, подпомагане и популяризиране работата на море като възможност за професионално развитие и кариера в тясно сътрудничеството с всички браншове в морската индустрия, структури на държавната и местна власт, средни и висши учебни заведения с морски специалности, морски научни институти, организации, свързани с морската история и култура;
  • Подпомагане устойчивото развитие на агенциите за подбор на морски специалисти и поддържащите ги дейности;
  • Популяризиране дейността на членовете на Сдружението чрез организиране на форуми, семинари, публикации и др.

В пресата за нас:

 

 

 

„Морска конференция Варна, 2015″, издание за състоялата се на

10 Август 2015 год. конференция в гр. Варна, България.