Видео бюлетин на CHIRP за по-безопасно море

Видео бюлетина е нова инициатива на CHIRP (The ‘Confidential Hazardous Incident Reporting Programme’), за визуализация на подадените рапорти за рискови ситуации и инциденти.

Източник: https://www.chirp.co.uk/